Javne konsultacije


Dokumenti za javne konsultacije:

Stariji dokumenti:

Uredbe


Tehničke Publikacije


Obrasci


FRM 1 Obraz za javnu konsultaciju

Naknade


Izvestaji


02-2019 Izveštaj o javnim konsultacijama sa zainteresovanim stranama (ALB)
01-2019 Izveštaj o javnim konsultacijama sa zainteresovanim stranama (ALB)
10/2018 Izveštaj o javnoj konsultaciji sa zainteresovanim stranama (alb)
7/2014 Izveštaj o javnoj konsultaciji sa zainteresovanim stranama
6/2014 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
8/2014 Nacrt Pravilnika o Uslovima i Načinu Prevoza Opasnih Materija Vazdušnim Putem
5/2014 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
4/2014 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
3/2014 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
1/2014 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
1 Zapisnik sa sastanka - Proces javne konsultacije
5/2013 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
4/2013 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
2/2013 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
1/2013 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
2/2012 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana
1/2012 Izveštaj o javnoj konsultaciji zainteresovanih strana

Kontakt