Letačke operacije i plovidbenost


Ova stranica spaja stručnost odseka Letačkih operacija i Plovidbenosti iz Odeljenja za sigurnost letenja u okviru ACV-a i po potrebi pruža korisne linkove drugih organizacija.

Ova stranica sadrži sve neophodne informacije u vezi sertifikacija i nadzora u vezi letenja sa avionima, helikopterima i drugim sredstvima vazdušnog saobraćaja. Ovde ćete takođe naći informacije u vezi prevoza opasnih roba, pružanja usluga iz vazduha, rekreativnog letenja, organizacija za osposobljavanje vazduhoplovnog osoblja, propisa za registraciju vazduhoplova i propisa u vezi Bezbednosne procene stranih vazduhoplova (SAFA).

Svrha ove stranice je pružiti celokupni pregled u vezi sertifikacije, operacije i održavanje vazduhoplova i da naglasi važna pitanja sigurnosti.

Levo navedene oblasti obuhvataju strukturu važećih propisa kojih se vazduhoplovna industrija mora pridržavati, informacije o zahtevima kao i relevantna uputstva.

Uredbe


06-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 15/2017 u vezi sa uvođenjem novih dodatnih zahteva plovidbenosti
05-2023 o izmenama Uredbe (ACV) br. 12/2015 u vezi sa listom avio-prevoznika kojima je zabranjeno da rade ili podležu operativnim ograničenjima u Republici Kosovo
06-2022 o izmenama i ispravkama Uredbe (ACV) br. 01/2019 o utvrđivanju tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009 u vezi sa zahtevima za planiranje i upravljanje gorivom/energijom, kao i u pogledu zahteva za programe podrške i psihološku procenu letačke posade, kao i ispitivanje psihoaktivnih supstanci
03-2022 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 05/2015 o automatskim validnosti licenci unije za letačko osoblje i obuci za sletanje i uzletanje
03-2014 Uredba br. 3/2014 o sletanju i poletanju helikoptera izvan zone aerodroma
07-2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 01/2019 u pogledu zahteva za kompetentnost letačke posade i metode obuke i odlaganja datuma primene određenih mera u kontekstu COVID-19 pandemije
05-2021 Uredba (ACV) br. 05/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 04/2020 o uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
08-2020 O utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje jedrilica u skladu sa uredbom (ACV) br. 05/2020
04-2020 O uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem
03-2020 Izmena Uredbe (ACV) br. 12/2015 u pogledu liste vazdušnih prevoznika kojima je zabranjeno letenje ili su podvrgnuti operativnim ograničenjima unutar Republike Kosovo
08-2019 Utvrđivanje detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu sa Uredbom (ACV) br. 3/2009
07-2019 O izmeni Uredbe (ACV) br. 4/2017 u pogledu brisanja obrazaca za odobrenja koja su izdana operatorima iz trećih zemalja i za povezane specifikacije
01-2019 Utvrđivanje tehničkih zahteva i upravnih postupaka u vezi sa letačkim operacijama u skladu sa Uredbom ACV-a br. 03/2009
08-2018 O kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uređaja, i o odobravanju organizacija i osoblja koji se bave ovim poslovima
06-2018 Izmena Uredbe ACV-a br. 3/2009 u pogledu osnovnih zahteva za zaštitu životne sredine
05-2018 O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
14-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 4/2015 u pogledu zahteva za uređaje za snimanje podataka o letu, podvodne uređaje za lociranje i sisteme za praćenje vazduhoplova
13-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 6/2015 u pogledu sprovođenja značajnih zahteva za zaštitu životne sredine
12-2017 Izmena Uredbe br. 6/2015 u pogledu probnih letova
10-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 04/2015 u pogledu operacija letačkih vazdušnih prevoznika Unijie vazduhoplova registrovanim u trećoj zemlji
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
03-2017 Takse i naknade koje naplacuje EASA
01-2017 Sistemi bespilotnih letelica (SBL)
14-2015 Prioritizacija inspekcija na platformi vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice
13-2015 Prikupljanja i razmena informacija o bezbednosti vazduhoplova koji koriste aerodrome Zajednice
12-2015 Uspostavljenje liste Zajednice koja se odnosi na avio prevozioce koji su predmet operativne zabrane unutar
11-2015 Propisanje pravila za izvršenje liste Zajednice avio prevozilaca koji su predmet operativne zabrane
09-2010 Pravila sprovodenja za sirenje informacija zainteresovanim stranama o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
08-2010 Pravila sprovodena za integraciju u centralno skladiste informacija o dogadajima u civilnom vazduhoplovstvu razmenjena, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
03-2009 Osnovna pravila u oblasti civilnog vazduhoplovstva i nadleznosti EASA
01-2009 Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017

Tehničke Publikacije


Obrasci


AACK/DSF/GEN-FRM 24 Zahtev za odobrenje i registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Naknade


Izvestaji


Kontakt


Kushtrim Musa

Direktor – Odeljenje za sigurnost letenja

E-mail: kushtrim.musa@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.105

 

Bajram Xhemaili

Inspektor plovidbenosti

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor plovidbenosti

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102

 

Istref Nimani

Inspektor za generalnu avijaciju

E-mail: istref.nimani@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.131

 

Skender Ahmeti

Službenik za helikopterske operacije

E-mail: skender.i.ahmeti@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.125

 

Leonora Ibraj

Službenica za generalnu avijaciju

E-mail: leonora.ibraj@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.132