Upravljanje bezbednosti i kvaliteta u CAA


Upravljanje bezbednosti

Sistem upravljanja bezbednosti u CAA zasniva se na zahtevima organa koji proističu iz propisa EU i standarda državnog sigurnosnog programa iz Aneksa 19 ICAO „Upravljanje sigurnošću“.

Državni sigurnosni program formalizuje različite nivoe foruma za tretiranje sigurnosnih problema. Na državnom nivou, premijer je imenovao Komitet SSP-a, a na nivou CAA Savjet za zaštitu je imenovan da tretira sva pitanja sigurnosti. Generalni direktor je odgovoran za sprovođenje SSP u Republici Kosovo.

CAA je definisao sigurnosnu politiku, primjenjuje obavezno zakonodavstvo, kontinuirano ocjenjuje nivo usklađenosti sa standardima sigurnosti (analiza GAP-a), funkcionalizirao je sistem izvještavanja, analize i distribucije pojava u vazduhoplovstvu, imenovao, obučio i akreditovao inspektore za sigurnosni nadzor, sertifikuje i licencira operatere u vazduhoplovnoj industriji i promoviše bezbednost u ovoj industriji.

Upravljanje kvalitetom

Sistem upravljanja kvalitetom je uspostavljen i sertifikovan u CAA od 2013. godine. Poslednji certifikat izdaje TUV Austrija u novembru 2016. godine u skladu sa standardom ISO 9001: 2015.

Sistem upravljanja služi CAA-u da upravlja efikasnijom organizacijom i svim radnim procesima.

CAA identifikuje i opisuje radne procese, implementira ih, dokumentuje rezultate i mjere dostignuća prema planovima i ciljevima, planira rad zasnovan na strateškim ciljevima, planira upravljanje rizikom i meri korisnicima zadovoljstva unutar i izvan organizacije. Stalno usavršavanje je princip koji sledi CAA svakodnevni rad

Politika sistema upravljanja civilnim vazduhoplovstvom

Bezbednost je prioritet u svim aktivnostima ACV-a. Posvećeni smo razvoju, implementaciji i unapređenju strategija, sistema upravljanja, regulatornih okvira i procesa kako bismo osigurali da vazduhoplovne aktivnosti pod našim nadzorom održavaju najviši mogući nivo bezbednosnih performansi, budu efikasne i ispunjavaju nacionalne i međunarodne standarde.

U tu svrhu ćemo:

 • Uspostaviti i implementirati zakonske i regulatorne zahteve i standarde koji su u skladu sa ICAO-om i acquis EU u oblasti vazduhoplovstva;
 • Imati pristup aktivnostima nadzora industrije zasnovan na podacima i performansama;
 • Identifikovati bezbednosne trendove u vazduhoplovnoj industriji i praktikovatipristup zasnovan na riziku za rešavanje oblasti od najveće zabrinutosti ili potrebe za bezbednost;
 • Kontinuirano nadgledati, meriti i poboljšavati bezbednosne performanse našeg vazduhoplovnog sistema kroz sveukupne državne indikatore bezbednosti, kao i pokazatelje bezbednosnog učinka pružaoca usluga;
 • Pratiti finansijsku stabilnost operatera u korist bezbednosnog učinka i voditi računa da naknade koje se nameću operaterima budu objektivne, transparentne i nediskriminatorne;
 • Sarađivati, konsultovati se i komunicirati sa vazduhoplovnom industrijom i drugim zainteresovanim stranama radi rešavanja bezbednosnih pitanja i kontinuiranog unapređenja bezbednosti u vazduhoplovstvu;
 • Promovisati dobru bezbednosnu praksu i pozitivnu organizacionu kulturu bezbednosti u skladu sa principima kulture pravednosti Just culture u industriji civilnog vazduhoplovstva i zajednici zasnovanoj na principima zdravog upravljanja bezbednošću;
 • Podsticati prikupljanje, analizu i deljenje bezbednosnih informacija u svim relevantnim industrijskim organizacijama i pružaocima usluga, sa namerom da se takve informacije koriste samo u svrhe upravljanja bezbednošću;
 • Obezbediti dovoljno kvalifikovanih i obučenih ljudskih resursa za sprovođenje bezbednosne strategije i politike;
 • Obezbedi neophodan budžet i sredstva za sprovođenje bezbednosne strategije i politike;
 • Uspostaviti, implementovati i održavati sistem upravljanja kvalitetom unutar organizacije, koji će obezbediti usklađenost sa regulatornim zahtevima, fokusiraće se na korisnike naših usluga, mereći njihovo zadovoljstvo, težeći pružanju usluga najvišeg kvaliteta, kontinuirano unapređujući efektivnost i efikasnost našeg rada, praćenjem našeg učinka prema definisanim ciljevima, upravljanjem rizicima i uključivanjem osoblja u radne procese.

Molimo pošaljite svoje procene ili sugestije u vezi sa uslugama CAA Odeljenju za bezbednost i kvalitet: lendita.kika@caa-ks.org