Međunarodna saradnja


Republika Kosovo prihvatila je obaveze koje je UNMIK preuzeo u ime Kosova kad je potpisao Zajednički evropski vazdušni prostor, čiji su delovi države članice EU i zemlje zapadnog Balkana, uključujući Kosovo.

Kao rezultat toga, Uprava za civilno vazduhoplovstvo, zajedno sa drugim institucijama sa javnom odgovornošću u civilnom vazduhoplovstvu u Republici Kosovo, koje proističu iz odredbi Zakona o civilnom vazduhoplovstvu, primenjuje veliki broj pravnih propisa EU koji uređuju bezbednost, sigurnost, upravljanje u civilnom vazduhoplovstvu i ekonomsko uređenje vazduhoplovstva u unutrašnjem pravnom poretku, čime je postala deo zajedničkog tržišta u oblasti vazdušnog prevoza. UCV je sačinila tabelu ekvivalentnosti nacionalnog zakonodavstva u Republici Kosovo sa komunitarnim pravom (Acquis Communautaire) u oblasti vazduhoplovstva koja može da pomogne javnosti da brzo utvrdi koji nacionalni zakonski propisi transponuju pravne propise EU i međunarodne sporazume u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo.

Uprava za civilno vazduhoplovstvo teži da uspostavi odnosa sa regionalnim i međunarodnim organizacijama koje su angažovane u civilnom vazduhoplovstvu, kao što su Evropska unija, EASA, ICAO, EUROCONTROL, ECAC, itd. Takođe, UCV daje savete i pruža pomoć Ministarstvu za infrastrukturu u stvaranju i implementaciji međunarodnih inicijativa u oblasti vazduhoplovstva.

Pored toga, UCV vrši koordinaciju međunarodne tehničke pomoći u oblasti civilnog vazduhoplovstva koju pružaju Evropska unija i donatorska zajednica namenjenu institucijama uključenim u pravno uređenje vazduhoplovstva u Republici Kosovo.