Aerodromi


Odeljenje za aerodrome je odgovorno za regulisanje aerodroma, sprovođenje odgovarajućih regulativa u Republici Kosovo i izvršavanje aerodromskih standarda izdanih u odgovarajućim Aneksima Konvencije Međunarodnog Civilnog Vazduhoplovstva. Ovo odeljnenje je odgovorno i za pitanja okoline u blizini aerodroma kao što je nadzor nad divljim životinjama, korišćenje zemljišta, buka i zaštita aerodroma.

Odeljenje za aerodrome je zaduženo za izdavanje dokumenata o politikama aerodroma i vazduhoplovnih pristaništa, poboljšanje i podsticanje priručnika za interenu i industrijsku upotrebu pomoću kojih se obezbeđuje sigurna vazduhoplovna sredina i takođe nastoji stalno poboljšanje vazduhoplovnih sigurnosnih standarda u Kosovu. Ovo odeljenje osigurava da su informacije o aerodromu objavljene u Zborniku vazduhoplovnih podataka (AIP).

Regulatorni i sigurnosni nadzor na aerodrimima postiže se pomoću certifikacije aerodroma koji pruža usluge međunarodnog saobraćaja, vršenja revizije i inspekcije, kao i praćenja aktivnosti za obezbeđenje i potvrđivanje revizije.

Uredbe


01-2023 o izmeni i dopuni Uredbe (ACV) br. 17/2017 koja se tiče zahteva za operacije u svim vremenskim uslovima i definicije za SNOWTAM
10-2021 o izmenama Uredbe (ACV) Br. 17/2017 koja se tiče uslova i postupka za izjave organizacija odgovornih za pružanje usluga upravljanja stajankom
06-2021 o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 17/2017 u pogledu bezbednosti piste i vazduhoplovnih podataka
07-2020 O stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu i certifikaciji organizacija za stručnu obuku
06-2019 O izmeni i dopuni Pravilnika Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome
05-2019 O izmeni i dopuni Uredbe br. 4/2011 o pristupu tržištu usluga zemaljskog opsluživanja
03-2019 Označavanje prepreka
02-2019 Administrativne novčane kazne i mere izrečene od strane Autoriteta Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
10-2018 O izmeni i dopuni Pravilnika br. 3/2012 o odobrenim aerodromima
09-2018 O zaštitnoj zoni aerodroma
05-2018 O izmenama i dopunama Pravilnika br. 02/2015 o tarifama koje prikuplja Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva Kosova
17-2017 Administrativne odredbe i procedure koje se odnose na aerodrome
11-2017 Utvrđivanje spiska u kome se klasifikuju događaji u civilnom vazduhoplovstvu koje treba obavezno prijaviti u skladu sa Uredbom ACV-a br. 09/2017
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
04-2016 Pravilnik o izmenama i dopunama Uredbe 5-2010 o zastitnoj zoni vazdusne luke (ukinut Pravilnikom br. 09/2018)
09-2015 Registrovani aerodromi
03-2015 Aerodromske tarife
02-2015 Tarife i naknade ACVK (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 5/2018)
03-2014 Sletanje i poletanja helikoptera izvan zone aerodroma
01-2014 Stručno osposobljavanje radnika aerodroma i ovlašćenje za rad organizacija za stručno osposobljavanje
02-2013 Izmena i dopuna Uredbe 02-2010 o obeležavanju prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
04-2012 Izmena i dopuna Uredbe Br. 01/2008 o aerodromima (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)
03-2012 O odobrenim aerodromima (izmenjeno i dopunjeno Pravilnikom br. 10/2018)
08-2011 Ovlascenja i akreditacija inspektora
04-2011 Pristup trzistu usluga zemaljskog opsluzivanja
05-2010 Zaštitna zona aerodroma (ukidan sa Pravilnik (ACV) br. 09/2018)
02-2010 Obeležavanje prepreka (ukinut Pravilnikom 03/2019)
01-2009 Prijavljivanje dogadjaja u civilnom vazduhoplovstvu, ukinut sa Pravilnikom 09/2017
01-2008 Aerodromi (ukinut Pravilnikom Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome)

Tehničke Publikacije


TP 27 Postupci za izmene na aerodromu
TP 26 Safety Management System (SMS) for Service Providers (eng)
TP 25 Bezbednost i održavanje vazduhoplovnog zemaljskog osvetljenja
TP 24 Merenje i procena karakteristika površinskog trenja piste
TP 21 Upravljanje rizikom na platformi
TP 20 Upravljanje opasnostima od naleta divljih zivotinja na aerodromu
TP 18 Punjenje vazduhoplova gorivom
TP 16 Kriterijumi i postupci za izdavanje odobrenja za pružanje usluga zemaljskog opsluživanja
TP 08 Razvoj aerodroma (ukinuto dokumentom TP 27)
TP 05 Occurrence eporting in Civil Aviation
TP 03 Zaštitne zone aerodroma
DOK Airfields in the Republic of Kosovo

Obrasci


AACK-AGA-FRM 10 Zahtev za izdavanje sertfikata za organizaciju za stručno osposobljavanje
AACK-AGA-FRM 23 Zahtev za predloženu izmenu na sertifikovanom aerodromu
AACK-AGA-FRM 22 Izjava ukslađenosti
AACK-AGA-FRM 21 Aerodrome Manual Checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 20 Operations Basis (OB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 19 Certification Basis (CB) checklist (eng)
AACK-AGA-FRM 15 Zahtev za registraciju aerodroma
AACK-AGA-FRM 11 Zahtev za odobrenje kao pružaoca usluga zemaljskog opsluživanja ili korisnika aerodromskih usluga koji samostalno pruža usluge zemaljskog opsluživanja
AACK-AGA-FRM 04 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Odobrenja
AACK-AGA-FRM 01 Zahtev za izdavanje Aerodromskog Sertifikata

Naknade


15.A-A1 Sertifikat Klasa A - 20.000 €
15.A-A2 Sertifikat Klasa B - 10.000 €

Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 248 629 ext.113
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.122
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.129
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 248 629 ext.107
alban.ramabaja@caa-ks.org