Kako do nas?


ADRESA I BROJ:

Autoritet Civilnog Vazduhoplovstva
Ul. „Zejnel Salihu“ br. 22
10000 Priština
Republika Kosova
Tel: +381 (0)38 248 629
Fax: +381 (0)38 211 009
e-mail: infocaa@caa-ks.org


RADNO VREME:

Ponedeljak – Petak
08:00 – 16:00