Registrovani aerodromi


Registrovani aerodrom je aerodrom koji se može koristiti samo za nekomercijalne operacije sa vizuelnim pravilima letenja tokom dana.

Naročito, ACV može izdati i dozvole za korišćenje registrovanog aerodroma, za obavljanje operacija u cilju:

  1. Realizacije komercijalnih letova, koji počinju i završavaju na istom registrovanom aerodromu i koji se odvijaju u opsegu do 50 nautičkih milja od aerodroma, ili
  2. Obuke posade aviona.

Zahtevi i uslovi za registraciju aerodroma su propisani Pravilnikom br. 9/2015 o registrovanim aerodromima.

Uredbe


03-2019 Označavanje prepreka
09-2015 Registrovani aerodromi

Tehničke Publikacije


Obrasci


AACK-AGA-FRM 15 Zahtev za registraciju aerodroma

Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org