Organizacije za stručno osposobljavanje


Stručno osposobljavanje i obuka radnika aerodroma i drugih ugovorenih radnika, pružaoca zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge, može se vršiti samo u Organizacijama za stručno osposobljavanje koje su odobrene i prihvaćene od strane ACV-a.

U Republici Kosovo odobrenje ovih organizacija se vrši u skladu sa propisima iz Uredbe br. 1/2014.

Uredbe


01-2014 Stručno osposobljavanje radnika aerodroma i ovlašćenje za rad organizacija za stručno osposobljavanje

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


 

Burim Dinarama
Direktor
Tel: +383 38 200 74 265
burim.dinarama@caa-ks.org

 

Emir Hiseni
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 266
emir.hiseni@caa-ks.org

 

Minir Istrefi
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 267
minir.istrefi@caa-ks.org

 

Alban Ramabaja
Inspektor za aerodrome
Tel: +383 38 200 74 268
alban.ramabaja@caa-ks.org