Lajme


Hyn në fuqi Rregullorja  nr. 1/2013 mbi zbatimin e sistemit për menaxhimin e sigurisë (SMS).  Kjo rregullore ka qenë në... Lexo më shumë
Pas ngritjes dhe implementimit të Sistemit për Menaxhim të Cilësisë, më 29 prill 2013, AAC  është certifikuar nga Bureau Veritas... Lexo më shumë
Në bazë të nenit 41 të Rregullores Nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil, njoftojmë se Komisioni Përzgjedhëse... Lexo më shumë
Është publikuar Raporti nr. 2 për konsultimin publik të palëve të interesit lidhur me projekt-rregulloret e AAC-së: – Rregullore mbi... Lexo më shumë
Në bazë të nenit 41 të Rregullores Nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil, njoftojmë se Komisionet Përzgjedhëse... Lexo më shumë
Njoftohen të gjitha palët e interesuara për mundësinë e shprehjes së komenteve dhe vërejtjeve të tyre në Draft Rregulloret e... Lexo më shumë
Delegacionet e Qeverive të Republikës së Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe u takuan në Prishtinë, më 17 shtator 2012,... Lexo më shumë
Është publikuar Raporti nr. 1 për konsultimin publik të palëve të interesit lidhur me projekt-rregulloret e AAC-së: –    Rregullore për... Lexo më shumë
Gjatë tre mujorit të dytë të vitit 2012 ka vazhduar rritja solide e numrit të udhëtarëve në Aeroportin Ndërkombëtar të... Lexo më shumë
Njoftohen të gjitha palët e interesuara për mundësinë e shprehjes së komenteve dhe vërejtjeve të tyre në Draft Rregulloret e... Lexo më shumë