Vendimet


Vendim 09/ZDP/VE/2024
Vendim 08/ZDP/VE/2024
Vendim 07/ZDP/VE/2024
Vendim 06/ZDP/VE/2024
Vendim 05/ZDP/VE/2024
Vendim 04/ZDP/VE/2024
Vendim 03/ZDP/VE/2024
Vendim 02/ZDP/VE/2024
Vendim 01/ZDP/VE/2024
Vendim 12/ZDP/VE/2023
Vendim 11/ZDP/VE/2023
Vendim 10/ZDP/VE/2023
Vendim 09/ZDP/VE/2023
Vendim 08/ZDP/VE/2023
Vendim 07/ZDP/VE/2023
Vendim 06/ZDP/VE/2023
Vendim 05/ZDP/VE/2023
Vendim 04/ZDP/VE/2023
Vendim 03/ZDP/VE/2023
Vendim 02/ZDP/VE/2023
Vendim 01/ZDP/VE/2023
Vendim 12/ZDP/VE/2022
Vendim 11/ZDP/VE/2022
Vendim 10/ZDP/VE/2022
Vendim 09/ZDP/VE/2022
Vendim 08/ZDP/VE/2022
Vendim 07/ZDP/VE/2022
Vendim 06/ZDP/VE/2022
Vendim 04/ZDP/VE/2022
Vendim 03/ZDP/VE/2022
Vendim 02/ZDP/VE/2022
Vendim 01/ZDP/VE/2022
Vendim 05/ZDP/VE/2022
Vendim 03/ZDP/VE/2021
Vendim 10/ZDP/VE/2021
Vendim 01/ZDP/VE/2022
Vendim 12/ZDP/VE/2021
Vendim 11/ZDP/VE/2021
Vendim 08/ZDP/VE/2021
Vendim 07/ZDP/VE/2021
Vendim 05/ZDP/VE/2021
Vendim 06/ZDP/VE/2021
Vendim 02/ZDP/VE/2021
Vendim 01/ZDP/VE/2021
Vendim 03/ZDP/VE/2011
Vendim 02/ZDP/VE/2011
Vendim 01/ZDP/VE/2011
Vendim 12/ZDP/VE/2012
Vendim 16/ZDP/VE/2012
Vendim 09/ZDP/VE/2013
Vendim 04/ZDP/VE/2014
Vendim 03/ZDP/VE/2014
Vendim 02/ZDP/VE/2014
Vendim 01/ZDP/VE/2014
Vendim 03/ZDP/VE/2015
Vendim 02/ZDP/VE/2015
Vendim 01/ZDP/VE/2015
Vendim 11/ZDP/VE/2016
Vendim 10/ZDP/VE/2016
Vendim 09/ZDP/VE/2016
Vendim 08/ZDP/VE/2016
Vendim 07/ZDP/VE/2016
Vendim 06/ZDP/VE/2016
Vendim 05/ZDP/VE/2016
Vendim 04/ZDP/VE/2016
Vendim 03/ZDP/VE/2016
Vendim 02/ZDP/VE/2016
Vendim 01/ZDP/VE/2016
Vendim 09/ZDP/VE/2017
Vendim 16/ZDP/VE/2017
Vendim 15/ZDP/VE/2017
Vendim 13/ZDP/VE/2017
Vendim 12/ZDP/VE/2017
Vendim 11/ZDP/VE/2017
Vendim 10/ZDP/VE/2017
Vendim 08/ZDP/VE/2017
Vendim 07/ZDP/VE/2017
Vendim 06/ZDP/VE/2017
Vendim 05/ZDP/VE/2017
Vendim 04/ZDP/VE/2017
Vendim 03/ZDP/VE/2017
Vendim 02/ZDP/VE/2017
Vendim 01/ZDP/VE/2017
Vendim 19/ZDP/VE/2018
Vendim 18/ZDP/VE/2018
Vendim 17/ZDP/VE/2018
Vendim 16/ZDP/VE/2018
Vendim 15/ZDP/VE/2018
Vendim 14/ZDP/VE/2018
Vendim 13/ZDP/VE/2018
Vendim 12/ZDP/VE/2018
Vendim 11/ZDP/VE/2018
Vendim 10/ZDP/VE/2018
Vendim 09/ZDP/VE/2018
Vendim 08/ZDP/VE/2018
Vendim 07/ZDP/VE/2018
Vendim 06/ZDP/VE/2018
Vendim 06/ZDP/VE/2018
Vendim 05/ZDP/VE/2018
Vendim 04/ZDP/VE/2018
Vendim 03/ZDP/VE/2018
Vendim 02/ZDP/VE/2018
Vendim 01/ZDP/VE/2018
Vendim 09/ZDP/VE/2020
Vendim 08/ZDP/VE/2020
Vendim 07/ZDP/VE/2020
Vendim 06/ZDP/VE/2020
Vendim 05/ZDP/VE/2020
Vendim 04/ZDP/VE/2020
Vendim 03/ZDP/VE/2020A
Vendim 03/ZDP/VE/2020
Vendim 02/ZDP/VE/2020
Vendim 01/ZDP/VE/2020
Vendim 08/ZDP/VE/2020
Vendim 31/ZDP/VE/2019
Vendim 30/ZDP/VE/2019
Vendim 29/ZDP/VE/2019
Vendim 28/ZDP/VE/2019
Vendim 27/ZDP/VE/2019
Vendim 26/ZDP/VE/2019
Vendim 25/ZDP/VE/2019
Vendim 24/ZDP/VE/2019
Vendim 10/ZDP/VE/2019
Vendim 09/ZDP/VE/2019
Vendim 08/ZDP/VE/2019
Vendim 07/ZDP/VE/2019
Vendim 06/ZDP/VE/2019
Vendim 05/ZDP/VE/2019
Vendim 04/ZDP/VE/2019
Vendim 03/ZDP/VE/2019
Vendim 02/ZDP/VE/2019
Vendim 01/ZDP/VE/2019
Vendimi Nr 16/2017 Tarifa Njësi Terminale 2018
Vendimi nr 02/2015 Komisioni i Ankesave
Vendimi nr 03/2011 Komisioni i Ankesave i AAC-së
Vendimi 01/2011