Qarkoret


01/2020 Qarkore Sigure Nr. 01/2020 - Operimet me paraglajd dhe deltaplan në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës
01/2017 Qarkore Sigure Nr. 01/2017

Qarkoret


01/2020 Qarkore Sigure Nr. 01/2020 - Operimet me paraglajd dhe deltaplan në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës
01/2017 Qarkore Sigure Nr. 01/2017

Qarkoret


01/2020 Qarkore Sigure Nr. 01/2020 - Operimet me paraglajd dhe deltaplan në hapësirën ajrore të Republikës së Kosovës
01/2017 Qarkore Sigure Nr. 01/2017