Kontakti


 

ADRESA POSTARE:

Autoriteti i Aviacionit Civil
Lagjja Arbëria
Rruga “Ahmet Krasniqi”  Nr.208
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel: +383 (0)38 248 629
Fax: +383 (0)38 211 009
e-mail: infocaa@caa-ks.org

 


 

ORARI I PUNËS:

E hënë – E premte
08:00 – 16:00

 


 

TË DREJTAT E TRAFIKUT (lejet për fluturime)

Kontakto Ministrinë e Infrastrukturës.

TË DREJTAT E UDHËTARËVE

Kontakto Ministrinë e Infrastrukturës.

LEJET PËR GAT-VFR

Për fluturimet GAT-VFR kontaktoni AAC-në në gat@caa-ks.org  ose +383 (0)38 248 629 x 131 ose 125. Kërkesa për këto fluturime bëhet vetëm gjatë orarit të punës;  e hëne-e premte, 08:00-16:00.

APROVIMET E OPERIMEVE ME DRON

Për aprovimet e operimeve me Sisteme të mjeteve ajrore pa pilot (dron) kontaktoni AAC-në në drones@caa-ks.org ose +383 38 248 629 x 132 apo në faqen e RPAS. Kërkesa për këto aprovime bëhet vetëm gjatë orarit të punës; e hëne-e premte, 08:00-16:00.

ZYRTARI KUJDESTAR NË AAC

Ne rastet e emergjencave të aviacionit, e në të cilat nuk përfshihen rastet e mësipërme, zyrtari kujdestar i AAC-së (24/7) mund kontaktohet në këtë numër: +383 (0)44 613 567.

 


 

NA KONTAKTONI:

[bws_google_captcha]