Kontakti


ADRESA POSTARE:

Autoriteti i Aviacionit Civil
Rruga “Zejnel Salihu” nr. 22
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

Tel: +383 (0)38 200 74 278
Fax: +383 (0)38 211 009

Zyrtari për Komunikim me Publikun
e-mail: infocaa@caa-ks.org

Tel: +383 (0)38 200 74 251


ORARI I PUNËS:

E hënë – E premte
08:00 – 16:00


TË DREJTAT E TRAFIKUT (lejet për fluturime)

Kontakto Ministrinë e Infrastrukturës.

TË DREJTAT E UDHËTARËVE

Kontakto Ministrinë e Infrastrukturës.

LEJET PËR GAT-VFR

Për fluturimet GAT-VFR kontaktoni AAC-në në gat@caa-ks.org  ose +383 (0)38 248 629 x 131 ose 125. Kërkesa për këto fluturime bëhet vetëm gjatë orarit të punës;  e hëne-e premte, 08:00-16:00.

APROVIMET E OPERIMEVE ME DRON

Për aprovimet e operimeve me Sisteme të mjeteve ajrore pa pilot (dron) kontaktoni AAC-në në drones@caa-ks.org ose +383 38 248 629 x 132 apo në faqen e RPAS. Kërkesa për këto aprovime bëhet vetëm gjatë orarit të punës; e hëne-e premte, 08:00-16:00.

RAPORTIM PËR EMERGJENCA TË AVIACIONIT
Ne rastet e emergjencave të aviacionit, e në të cilat nuk përfshihen rastet e mësipërme, Komisioni për Hetim të Aksidenteve dhe Incidenteve Aeronautike-KHAIA është në shërbim 24/7 dhe emergjent, ku çdo njoftim për ndonjë aksident apo incident mund të lajmërohet në numrin kujdestar ose nëpërmjet postës elektronike:

KHAIA info:
Tel: 0800 90000
Tel: +383 45 356 666:
E-mail: KHAIA@rks-gov.net


NA KONTAKTONI:

[bws_google_captcha]