Menaxhimi i sigurisë dhe cilësisë në AAC


Menaxhimi i sigurisë

Sistemi për menaxhim të sigurisë brenda AAC-së funksionon duke u bazuar në kërkesat për autoritetet rregullatore të aviacionit civil që vijnë nga Rregulloret e BE-së dhe në standardet për Programin Shtetëror të Sigurisë (PShS) nga Aneksi 19 i ICAO-së, “Menaxhimi i Sigurisë”.

Në kuadër të Programit Shtetëror të Sigurisë janë të formalizuara nivele të ndryshme për trajtimin e qështjeve të sigurisë. Në nivel të shtetit nga Kryeministri është emëruar dhe funksionon Komiteti i PShS-së ndërsa në nivel të AAC-së për trajtimi të qështjeve të sigurisë është emëruar Këshilli i Sigurisë. Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së është person i emëruar përgjegjës për zbatimin e PShS-së brenda Republikës së Kosovës.

AAC ka hartuar politikën e sigurisë, ka fuqizuar legjislacionin e nevojshëm, vlerëson gjithnjë nivelin e plotësimit të standardeve për menaxhim të sigurisë (GAP analiza), ka funksionalizuar sistemin për raportim, analizim dhe distribuim të ndodhive në aviacion, ka emëruar, trajnuar dhe akredituar inspektorë për mbikqyrje të sigurisë, certifikon dhe licencon opertatorë të industrisë së aviacionit civil dhe promovon sigurinë brenda kësaj industrie.

Menaxhimi i cilësisë

AAC ka ngritur dhe certifikuar sistemin për menaxhim të cilësisë brenda organizatës që nga viti 2013. Certifikata e fundit është lëshuar në nëntor të vitit 2016 nga TÜV Austria në bazë të Standardit ISO 9001:2015.

Sistemi i menaxhimit i shërben AAC-së për një menaxhim më efikas të proceseve të punës dhe të organizatës në përgjithësi.

AAC identifikon dhe përshkruan të gjitha proceset e punës, i  realizon, evidenton rezultatet dhe bën matjen e realizimit krahas planifikimeve dhe objektivave, planifikon punën në bazë të objektivave strategjike, planifikon menaxhimin e rrezikut dhe matë kënaqshmërinë e përdoruesve të brendshëm dhe të jashtëm.  Përmirësimi i vazhduesheshëm është parim që e percjell punën e AAC-së.

Politikat

Politika e Sigurisë së Aviacionit Civil të Kosovës

Republika e Kosovës promovon dhe rregullon sigurinë e aviacionit civil brenda vendit. Jemi të përkushtuar për zhvillim dhe zbatim të strategjive efektive, kornizës rregullatore dhe proceseve të punës për t’u siguruar se aktivitetet e aviacionit civil nën mbikëqyrjen tonë arrijnë nivelin më të lartë të mundshëm të sigurisë.

Për të arritur këtë ne do të:

  • Vendosim standarde kombëtare që janë në përputhshmëri me standardet, praktikat e rekomanduara dhe procedurat e ICAO-s dhe me legjislacionin e BE-së që ndërlidhet me sigurinë e aviacionit.
  • Kemi qasje të bazuar në të dhëna dhe në performancë gjatë rregullimit të sigurisë  dhe mbikëqyrjes së industrisë, sa herë që kjo të jetë e mundshme.
  • Identifikojmë trendet e sigurisë brenda aviacionit civil dhe do të kemi një qasje të bazuar në vlerësim të rrezikshmërisë kur adresojmë çështje të një shqetësimi apo nevoje më të madh për siguri.
  • Monitorojmë dhe matim në vazhdimësi performancën e sigurisë të sistemit tonë të aviacionit përmes indikatorëve të mbledhur të sigurisë në nivel shteti, si dhe përmes indikatorëve të performancës së sigurisë nga ofruesit e shërbimeve
  • Bashkëpunojmë dhe konsultohemi me industrinë e aviacionit për adresim të çështjeve të sigurisë dhe për ngritje të nivelit të sigurisë.
  • Promovojmë praktikat më të mira të sigurisë dhe një kulturë pozitive të sigurisë së organizatës në përputhje me parimet e kulturës së drejtë ‘just culture’ brenda industrisë dhe komunitetit të aviacionit civil, të bazuar në parimet e shëndosha të menaxhimit të  sigurisë;
  • Nxisim mbledhjen e informatave të sigurisë, analizimin dhe shkëmbimin e tyre në mes të organizatave relevante të industrisë dhe ofruesve të shërbimeve, me qëllim që këto informata të përdoren vetëm për qëllim të menaxhimit të sigurisë.
  • Alokojmë burime të mjaftueshme financiare dhe njerëzore për menaxhim dhe mbikëqyrje të sigurisë.
  • Pajisim personelin me aftësi dhe ekspertizë të duhur për ushtrim të përgjegjësive për menaxhim dhe mbikëqyrje të sigurisë me kompetencë.

Politika e Cilësisë

Është politikë e Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikës së Kosovës (AAC) të krijojë, zbatojë dhe mirëmbajë një sistem për menaxhim të cilësisë brenda organizatës, përmes të cilit sigurohet realizimi i plotë i detyrave të AAC-së, me qëllim të garantimit të një ambienti të sigurt dhe konkurrues në aviacionin civil në Republikën e Kosovës.

Për ne, shfrytëzuesit e shërbimeve tona janë shumë të rëndësishëm, prandaj, ne përpiqemi që të ofrojmë shërbime sa më cilësore, duke matur kënaqshmërinë e tyre, duke përmirësuar vazhdimisht efektivitetin dhe efikasitetin e punës sonë, duke monitoruar performancën tonë kundrejt objektivave të vendosura dhe duke promovuar përfshirjen e punëtorëve në të gjitha proceset e punës.

Është obligim i menaxhmentit dhe i secilit punëtor në AAC që gjatë gjithë kohës t’u përmbahen legjislacionit në fuqi dhe procedurave të dokumentuara të punës, të përshkruara në manualin e cilësisë dhe dokumentet tjera të ndërlidhura.

Vlerësimet apo sugjerimet tuaja në lidhje me shërbimet e AAC-së ju lutemi dërgoni në Departamentin për Siguri dhe Cilësi:  lendita.kika@caa-ks.org

 

سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet