Vendndodhja jonë


 

ADRESA POSTARE:

Autoriteti i Aviacionit Civil
Lagjja Arbëria
Rruga “Ahmet Krasniqi”  Nr.208
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +383 (0)38 248 629
Fax: +383 (0)38 211 009
e-mail: infocaa@caa-ks.org


 

ORARI I PUNËS:

E hënë – E premte
08:00 – 16:00