Vendndodhja jonë


ADRESA POSTARE:

Autoriteti i Aviacionit Civil
Rruga “Zejnel Salihu” nr. 22
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës
Tel: +383 (0)38 200 74 278
Fax: +383 (0)38 211 009
E-mail: infocaa@caa-ks.org


ORARI I PUNËS:

E hënë – E premte
08:00 – 16:00