Administrata


Departamenti i Administratës ka për qëllim dhënien e mbështetjes administrative për Autoritetin e Aviacionit Civil.

Zyra për Mbështetje dhe Logjistikë e këtij Departamenti ka për qëllim ofrimin e shërbimeve logjistike përkitazi me menaxhimin e aseteve, transportin dhe materialet për zyrë.