Organizatat dhe personeli i certifikuar


  • Operatorët ajror

  • Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot

  • Organizatat e autorizuara për ofrimin e kursit të trajnimit fillestar për ekuipazh te kabinës si dhe lëshimin e dëshmisë (testimit)

  • Mbajtësit e aprovimeve të organizatave trajnuese për paraglajd

  • Instruktorët e pranuar për mallra të rrezikshme

  • Dërguesit e autorizuar të mallrave të rrezikshme

  • Shpediterët e autorizuar të mallrave të rrezikshme

  • Agjencitë e trajtimit për mallra të rrezikshme

  • Organizatat trajnuese të autorizuara për mallra të rrezikshme

Rregulloret


09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet