Operimet jo-komerciale me mjet ajror përveç me motor kompleks (NCO)


Operatorët ajrorë të cilët kryejnë operime jo-komerciale me mjet ajror tjetër përveç me motor kompleks (NCO) nuk janë të detyruar të kenë një Certifikatë të operatorit ajror (AOC). Megjithatë, ata janë subjekt i mbikëqyrjes nga ana e Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës me qëllim të mbikëqyrjes së vazhdueshme të përputhjes me rregulloret përkatëse të fushës së operimeve ajrore.

Rregulloret


02-2018 Ndryshimi dhe plotësimi i Rregullores nr. 1/2012 për kushtet dhe mënyren e përdorimit të deltaplanëve dhe paraglajdëve
09-2017 Raportimi, analiza dhe përcjellja e ndodhive në aviacionin civil
01-2017 Sistemet e mjeve ajrore pa pilot (SAP)
01-2012 Kushtet dhe menyra e perdorimit te deltaplaneve dhe paraglajdeve

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet