Publikimet e fundit

01-2014

Aftësimi profesional i punonjësve të aerodromit dhe autorizimi i organizatave për aftësime profesionale

Raport nr. 3/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

Raport nr. 2/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

1/2014

Për konsultimin publik të palëve të interesit

2

Procesverbali nga mbledhja për konsultim publik

06-2013

Rregullat në ajër