Publikimet e fundit

04-2021

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 12/2015 për sa i përket listës së transportuesve ajrorë të cilët janë të ndaluar të operojnë ose janë subjekt i kufizimeve operacionale brenda Republikës së Kosovës

06-2021

për ndryshimin e Rregullores (AAC) 17/2017 në lidhje me sigurinë e pistës dhe të dhënat aeronautike

05-2021

Rregullore (AAC) nr. 05/2021 për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 04/2020 për kushtet dhe metodat e transportit të mallrave të rrezikshme përmes ajrit