Publikimet e fundit

10-2023

për përcaktimin e masave për zbatimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2017 lidhur me skemën e përbashkët evropiane të klasifikimit të rrezikut

09-2023

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me detyrat e certifikimit, mbikëqyrjes dhe zbatimit të autoriteteve kompetente në implementimin e rregullave në lidhje me organizatat e përfshira në projektimin dhe prodhimin e fluturakëve të përdorur për aviacion sportiv dhe rekreativ

08-2023

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 08/2018 lidhur me zbatimin e kërkesave më proporcionale për mjetet ajrore që përdoren për aviacion sportiv dhe rekreativ

07-2023

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2018 mbi kërkesat për ofruesit e shërbimeve në lidhje me trajnimin dhe vlerësimin e kompetencës për personelin e elektronikës të sigurisë të trafikut ajror (ATSEP)