Publikimet e fundit

05-2022

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 e cila përcakton kërkesat teknike dhe procedurat administrative që ndërlidhen me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në pajtueshmëri me Rregulloren (AAC) nr. 05/2020

04-2022

për ndryshimin e Rregullores (AAC) Nr. 05/2015 që përcakton kriteret teknike dhe procedurat administrative në lidhje me ekuipazhin ajror të aviacionit civil në përputhje me Rregulloren (AAC) Nr. 05/2020

03-2022

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 05/2015 lidhur me deklarimin e organizatave për ofrimin e trajnimeve