Latest Publications

11-2018

On parachuting

TP 26

Sistemi i menaxhimit të sigurisë (SMS) - Udhëzues për Qendrat Aeromjekësore (AeMC)

10-2018

On amending and supplementing the Regulation no. 3/2012 on approved aerodromes

09-2018

On aerodrome protective zones

10/2018

Report on public consultation of interested parties (alb)

15.A-A1

Certificate Class A - 20.000 €

15.A-A2

Certificate Class B - 10.000 €

15.A-A3

Certificate Class C - 5.000 €