Poslednje publikacije

09-2020

O utvrđivanju zajedničkih zahteva za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem / vazdušnim navigacijama i drugim funkcijama mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i njihovim nadzorom

08-2020

O utvrđivanju detaljnih pravila za upravljanje jedrilica u skladu sa uredbom (ACV) br. 05/2020

07-2020

O stručnom osposobljavanju za poslove od značaja za sigurnost vazdušnog saobraćaja na aerodromu i certifikaciji organizacija za stručnu obuku

06-2020

Uslovim i način korišćenja paraglajda i deltaplana