Poslednje publikacije

06-2023

o izmenama Uredbe (ACV) br. 15/2017 u vezi sa uvođenjem novih dodatnih zahteva plovidbenosti

05-2023

o izmenama Uredbe (ACV) br. 12/2015 u vezi sa listom avio-prevoznika kojima je zabranjeno da rade ili podležu operativnim ograničenjima u Republici Kosovo

04-2023

o izmeni Uredbe (ACV) Br. 06/2015 u pogledu sistema upravljanja i sistema izveštavanja o događajima koje treba da uspostave organizacije za projektovanje i proizvodnju, kao i procedura koje primenjuje Agencija, ispravljanju te Uredbe i odstupanja od određenih zahteva