Poslednje publikacije

04-2021

Uredba (ACV) br. 04/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 12/2015 u pogledu liste vazdušnih prevoznika kojima je zabranjeno letenje ili su podvrgnuti operativnim ograničenjima unutar Republike Kosovo

06-2021

o izmenama i dopunama Uredbe (ACV) br. 17/2017 u pogledu bezbednosti piste i vazduhoplovnih podataka

05-2021

Uredba (ACV) br. 05/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 04/2020 o uslovima i načinima transporta opasne robe vazdušnim putem

01-2021

Za izmenu i dopunu Uredbe br. 01/2017 o sistemima bespilotnih letelica (SBL)

01-2017 (prečišćena)

Uredba br. 01/2017 o sistemima bezpilotnih letelica (SBL), izmenjena i dopunjena sa Uredbom (ACV) br. 01/2021 (prečišćena verzija)