Poslednje publikacije

08-2019

Utvrđivanje detaljnih pravila za upravljanje balonima u skladu sa Uredbom (ACV) br. 3/2009

07-2019

O izmeni Uredbe (ACV) br. 4/2017 u pogledu brisanja obrazaca za odobrenja koja su izdana operatorima iz trećih zemalja i za povezane specifikacije

06-2019

O izmeni i dopuni Pravilnika Br. 17/2017 o uslovima i upravnim postupcima vezanih za aerodrome