Lajme


Në bazë të nenit 41 të Rregullores Nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil, njoftojmë se Komisionet Përzgjedhëse... Lexo më shumë
Njoftohen të gjitha palët e interesuara për mundësinë e shprehjes së komenteve dhe vërejtjeve të tyre në Draft Rregulloret e... Lexo më shumë
Delegacionet e Qeverive të Republikës së Kosovës dhe Emirateve të Bashkuara Arabe u takuan në Prishtinë, më 17 shtator 2012,... Lexo më shumë
Është publikuar Raporti nr. 1 për konsultimin publik të palëve të interesit lidhur me projekt-rregulloret e AAC-së: –    Rregullore për... Lexo më shumë
Gjatë tre mujorit të dytë të vitit 2012 ka vazhduar rritja solide e numrit të udhëtarëve në Aeroportin Ndërkombëtar të... Lexo më shumë
Njoftohen të gjitha palët e interesuara për mundësinë e shprehjes së komenteve dhe vërejtjeve të tyre në Draft Rregulloret e... Lexo më shumë
Ju lutemi vini re se Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës ka ndërruar zyrat. Tani gjendemi në Lagjen Arbëria në... Lexo më shumë
On 7 March Kosovo CAA launched a redesigned website. The new website has been redesigned by adapting to the needs... Lexo më shumë