Publikimet e fundit

16-2010

Vendosja e kërkesave për aplikimin e protokolit për transmetimin e porosive të fluturimit

15-2010

Vendosja e kërkesave për procedurat e planeve të fluturimit në fazën e para-fluturimit në QVE

13-2010

Amandamenti i Rregullores 4-2008 - shfuqizuar me Rregullorën 5/2012

FRM 03

Application for ETOPS Approval

FRM 02

Application for RNAV Approval

FRM 01

Application for RVSM Approval

12-2010

Certifikimi i ofruesit te sherbimeve te navigimit ajror

11-2010

Metodat e punes per inspektimet standardizuese te Agjencise Evropiane mbi Sigurine e Aviacionit