Publikimet e fundit

08-2018

Për vlefshmërinë e vazhdueshme ajrore të mjeteve ajrore dhe produkteve, pjesëve dhe pajisjeve aeronautike, si dhe për aprovimin e organizatava dhe personelit të përfshirë në këto detyra

07-2018

E cila përcakton kërkesat për identifikimin e avionëve për survejim për qiellin e vetëm evropian

06-2018

Për ndryshimin e Rregullores së AAC-së nr. 3/2009 në lidhje me kërkesat thelbësore për mbrojtjen e mjedisit

07-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit

05-2018

Për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 02/2015 për tarifat e ngarkuara nga Autoriteti i Aviacionit Civil i Kosovës