Raportimi i obligueshëmRaport i ndodhisë (operimi dhe mirëmbajtja e mjeteve ajrore, aerodromet)

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 01 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë së lidhur me shërbimin e trafikut ajror

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 02 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë së lidhur me inxhinierinë e shërbimit të trafikut ajror

CAA Form AACK/DSF/OR-FRM 03 should be completed and sent to occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë me mallrat e rrezikshme

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 04 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.


Raport i ndodhisë së goditjes së shpezëve

Formulari i AACK/DSF/OR-FRM 05 duhet të plotësohet dhe dërgohet në occurrences@caa-ks.org ose të mbushet formulari online.