Obavezno prijavljivanje događaja


Izveštaj o događaju (operacije i održavanje vazduhoplova, aerodromi)

Obrazac ACV-a AACK/DSF/OR-FRM 01 treba da se ispuni i poslati na occurrences@caa-ks.org ili preko online formulara.


Izveštaj o događaju povezanim sa kontrolom letenja

Obrazac ACV-a AACK/DSF/OR-FRM 02 treba da se ispuni i poslati na occurrences@caa-ks.org ili preko online formulara.


Izveštaj o događaju povezanim sa inženjerstvom kontrole letenja

Obrazac ACV-a AACK/DSF/OR-FRM 03 treba da se ispuni i poslati na occurrences@caa-ks.org ili preko online formulara.


Izveštaj o događaju sa opasnim teretom

Obrazac ACV-a AACK/DSF/OR-FRM 04 treba da se ispuni i poslati na occurrences@caa-ks.org ili preko online formulara.


Izveštaj o događaju udara ptica

Obrazac ACV-a AACK/DSF/OR-FRM 05 treba da se ispuni i poslati na occurrences@caa-ks.org ili preko online formulara.