Publikimet e fundit

04-2018

Për menaxhimin e sigurisë

AACK-AGA-FRM 23

Kërkesë për ndryshimin e propozuar në aerodromin e certifikuar

AACK-AGA-FRM 22

Deklarata e përputhshmërisë

AACK-AGA-FRM 21

Aerodrome Manual Checklist (eng)

AACK-AGA-FRM 20

Operations Basis (OB) checklist (eng)

AACK-AGA-FRM 19

Certification Basis (CB) checklist (eng)

03-2018

Për përcaktimin e kërkesave për performancën dhe interoperatibilitetin e mbikëqyrjes (survejimit) për qiellin e vetëm evopian

TP 27

Procedurat për ndryshime në aerodrome (eng)