Publikimet e fundit

10-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit

15.A-A1

Certifikata Klasa A - 20.000 €

15.A-A2

Certifikata Klasa B - 10.000 €

15.A-A3

Certifikata Klasa C - 5.000 €

09-2018

Për konsultimin publik të palëve të interesit

08-2018

Për Konsultimin Publik Të Palëve Të Interesit