Publikimet e fundit

03-2023

që ndryshon Rregulloren (AAC) nr. 06/2015 në lidhje me zbatimin e kërkesave më proporcionale për mjetet ajrore që përdoren për aviacion sportiv dhe rekreativ

02-2023

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 01/2019 në lidhje me zbatueshmërinë e kërkesave për gjetjen e një mjeti ajror në rrezik

01-2023

për ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 17/2017 në lidhje me dispozitat për operime në çfarëdo kushte të motit dhe në lidhje me definicionin për SNOWTAM