Mbikëqyrja e sigurisë


Mbikëqyrja, fillestare dhe ajo e vazhdueshme, është funksion i ndërmarrë nga AMK-ja për të verifikuar që objektivat dhe kërkesat janë plotësuar në mënyrë efektive. AMK-ja do të bëjë verifikimin, fillimisht përmes procesit të auditimit, i cili mund të përfshijë mostrat direkte për nxjerrje të rezultatit ose efektivitetit të proceseve apo procedurave të ofruesve të shërbimeve.

AMK-ja mund të shfrytëzojë shërbimet e Organizatave të Njohura, Trupave të Veçantë dhe ekspertëve për të vërtetuar përputhshmërinë e kërkesave të aplikueshme. Gjithashtu, AMK-ja mund të marrë në konsideratë, kur është e nevojshme, rezultatet e vlerësimeve të dala nga trupa të akredituar.

Mbikëqyrja fillestare është proces përmes të cilit AMK-ja merr informata objektive për të mundësuar marrjen e vendimit, që të lejohet, që një organizatë të operojë në një zonë të caktuar funksionale të MTA-së.

Në kontekst të Rregullores (KE) nr. 1034/2011, e transponuar në Republikën e Kosovës nëpërmjet Rregullores nr. 6/2012, dhe Rregullores (KE) nr. 550/2004, e transponuar nëpërmjet Rregullores nr. 9/2009, ai vendim mund të ndërlidhet me:

  • lëshimin apo ripërtëritjen e certifikatës,
  • mundësimin e delegimit ose vazhdimin e delegimit nga Shteti të një organizate që mban certifikatë për të ofruar shërbime brenda një hapësire specifike ajrore,
  • operimet e propozuar të sistemeve të reja dhe ndryshimeve në sistemet MTA, ose
  • mbikëqyrjen e përputhshmërisë me rregulloren e ndërveprimit, kërkesave themelore, rregullave implementuese dhe/ose specifikacioneve të Komunitetit.

Për këtë arsye, mbikëqyrja fillestare aplikohet në certifikimin e ofrimeve të SHNA-së si dhe futjen e sistemeve të reja dhe ndryshimeve madhore në sistemet ekzistuese.

Nëse një ndryshim është ‘madhor’ ose ‘minor’ është përgjegjësi e ofruesve të shërbimeve të demonstrojnë te AMK-ja që sistemi rezultues do të përmbushë të gjitha kërkesat e nevojshme gjatë gjithë ciklit të plotë të jetës. Ofruesve të SHNA-së iu kërkohet me anë të Rregullores nr. 6/2012 që të njoftojnë AMK-në për ndonjë ndryshim të planifikuar ‘madhor’ apo ‘minor’.

Për ndryshim ‘madhor’, pranimi i dokumentacionit të sigurisë (safety case), para se ndryshimi të jetë implementuar, është  mënyra e pranimit të ndryshimit nga AMK-ja, ndërsa ndryshimi ‘minor’ normalisht zbatohet  direkt nëpërmes procedurës dhe procesit brenda Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë (SMS) të ofruesit të shërbimeve dhe mund të mbikëqyret gjatë auditimit të SMS-it.

Mbikëqyrja e vazhdueshme është funksion i ndërmarrë nga AMK-ja për të verifikuar që objektivat dhe kërkesat rregullatore vazhdojnë të përmbushen përgjatë jetës operacionale të funksionit apo sistemit.

Metoda me të cilën arrihet mbikëqyrja e vazhdueshme e sigurisë përfshin monitorimin e performancës së sigurisë dhe auditimet, të cilat bëhen në baza të rregullta, por mund të ndërmerren edhe veprime ad-hoc kur informacioni i pranuar  tregon që është i nevojshëm një veprim i tillë.

Të dhënat nga mbikëqyrja e vazhdueshme do të përdoren për të monitoruar Performancën e Sigurisë dhe arritjen e Objektivave Kombëtare të Sigurisë, si dhe do të shfrytëzohen për të përmirësuar cilësinë e rregulloreve dhe rregullave të sigurisë. Në raste të veçanta, gjetjet nga mbikëqyrja e vazhdueshme mund të përdoren si bazë për lëshimin e Direktivave të Sigurisë.

AMK-ja çdo vit përgatit Programin Vjetor të Auditimeve për të gjitha organizatat dhe shërbimet të cilat janë nën përgjegjësinë e mbikëqyrjes së AMK-së.

Programi do të jetë gjithëpërfshirës për të siguruar që AMK-ja përmbush obligimet e saj mbikëqyrëse. Procesi i planifikimit është i bazuar në rrezik dhe merr informacione nga burime të ndryshme, duke përfshirë:

  • Aktivitetet përcjellëse për të verifikuar implementimin e veprimeve korrektuese të ndërlidhura me auditimet paraprake, që për disa arsye nuk kishin mundur të adresojnë të gjithë fushëveprimin e kërkesave.
  • Aktivitetet përcjellëse për të verifikuar përputhshmërinë me kërkesat e sigurisë të dala nga vlerësimet e sigurisë dhe kërkesat e dala nga Rregullorja e ndërveprueshmërisë (11/2009).
  • Aktivitetet që duhet të zbatohen për shkak të identifikimit të fushave ose shqetësimeve të caktuara  për ofrimin e sigurt të shërbimeve.
  • Mbikëqyrjet që duhet kryer për certifikim fillestar të një ofruesi të shërbimeve/instituteve trajnuese të iniciuara nga pranimi i një aplikacioni për certifikim.

Rregulloret


05-2020 Për rregullat e përbashkëta në fushën e aviacionit civil dhe themelimin e Agjencisë së Bashkimit Evropian për Sigurinë e Aviacionit dhe ndryshimin e Rregullores (AAC) nr. 10/2015 dhe shfuqizimin e Rregullores (AAC) nr. 11/2009, Rregullores (AAC) nr. 03/2009 dhe Rregullores (AAC) nr. 6/2009
04-2018 Për menaxhimin e sigurisë

Publikimet Teknike


Formularët


Tarifat


Raportet


Kontaktet


سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet