Sigurnosni nadzor


Početni i stalni nadzor je funkcija koju obavlja NNA kako bi se utvrdilo da su ciljevi i zahtevi ispunjeni na efikasan način. NNA će vršiti proveru, prvenstveno putem procesa revizije, koja može uključiti direktne uzorke za izdavanje rezultata ili efikasnosti procesa ili procedura pružaoca usluga.

NNA može koristiti usluge Poznatih organizacija, Posebnih tela i eksperata kako bi potvrdio usklađenost sa primenjivim zahtevima. Takođe, NNA može uzeti u obzir, kada je prikladno, rezultate procena dobijenih od akreditovanih tela.

Početni nadzor je proces putem kojeg NNA prima objektivne informacije kako bi omogućio donošenje odluke da se dozvoli jednoj organizaciji da operiše u jednoj određenoj funkcionalnoj zoni UVS-a.

U kontekstu Uredbe (EK) br. 1034/2011, transponovane u Republici Kosovo putem Uredbe br. 6/2012, i Uredbe (EK) br. 550/2004, transponovane putem Uredbe br. 9/2009, ta odluka može biti povezana sa:

  • izdavanjem ili obnavljanjem sertifikata,
  • omogućavanjem delegiranja ili nastavkom delegiranja od strane jedne države u kojoj organizacija poseduje sertifikat o pružanju usluga unutar jednog specifičnog vazdušnog prostora,
  • predložene operacije novih sistema i promena u sistemima UVS-a, ili
  • nadzor usklađenosti sa uredbom o interakciji, osnovnim zahtevima, pravilima sprovođenja i/ili specifikacija zajednice.

Iz tog razloga, početni nadzor se primenjuje za sertifikovanje pružanja UVN-a, kao i uvođenju novih sistema i velikih promena u postojećim sistemima.

Ukoliko je promena „velika“ ili „mala“, odgovornost je pružaoca usluga da demonstrira kod NNA da će dobijeni sistemi ispuniti sve neophodne zahteve tokom čitavog životnog ciklusa. Pružiocima UVN-a se traži putem Uredbe br. 6/2012 da obaveste NNA o bilo kojoj planiranoj „velikoj“ ili „maloj“ promeni.

Za „veliku“ promenu, prihvatanje bezbednosne dokumentacije (safety case), pre nego što je promena sprovedena, je način prihvatanja promena od strane NNA, dok se „mala“ promena obično direktno primenjuje kroz proceduru i proces unutar Sistema upravljanja bezbednošću (SMS) pružaoca usluga i može biti pod nadzorom tokom revizije SMS-a.

Kontinuirani nadzor je funkcija koju obavlja NNA da bi se potvrdilo da ciljevi i regulatorni zahtevi nastavljaju sa ispunjenjem tokom radnog veka funkcije ili sistema.

Metoda kojom se postiže kontinuirani bezbednosni nadzor uključuje praćenje bezbednosnog učinka i reviziju, koje se vrše na redovnim osnovama, ali se mogu preduzeti i ad-hoc aktivnosti kada dobijena informacija pokazuje da je takva akcija neophodna.

Podaci iz kontinuiranog nadzora će biti korišćeni za praćenje Bezbednosnog učinka i ostvarivanju Nacionalnih bezbednosnih ciljeva, i da će biti korišćene za poboljšanje kvaliteta propisa i pravila bezbednosti. U posebnim slučajevima, nalazi iz kontinuiranih nadzora mogu se koristiti kao osnova za izdavanje bezbednosnih direktiva.

NNA svake godina priprema godišnji program revizija svih organizacija i usluga koje su u nadležnosti nadzora NNA.

Program će biti sveobuhvatan kako bi se osiguralo da NNA ispunjava svoje nadzorne obaveze. Proces planiranja je zasnovan na riziku i prima informacijama iz različitih izvora, uključujući:

  • Prateće aktivnosti za proveru sprovođenja korektivnih aktivnosti koje se odnose na prethodne revizije, koje zbog nekog razloga nisu mogle da reše celokupan delokrug zahteva.
  • Prateće aktivnosti za proveru usklađenosti sa bezbednosnim zahtevima koji proizilaze od procena bezbednosti i zahteva koji proizilaze iz Uredbe o interoperabilnosti (11/2009).
  • Aktivnosti koje treba sprovesti zbog identifikacije određenih oblasti ili zabrinutosti u vezi sa bezbednim pružanjem usluga.

Nadzor koji treba izvršiti za početnu sertifikaciju pružaoca usluga/licenciranih instituta za obuku od prijema prijave za sertifikaciju.

Uredbe


04-2021 Uredba (ACV) br. 04/2021 o izmeni Uredbe (ACV) br. 12/2015 u pogledu liste vazdušnih prevoznika kojima je zabranjeno letenje ili su podvrgnuti operativnim ograničenjima unutar Republike Kosovo
04-2018 Za upravljanje bezbednosti

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt