Kontroller


Licenca KVS

Prema uredbi ACV-a br. 5/2012, podnosilac prijave za KVS mora da:

  • ima najmanje 21 godinu,
  • ima licencu studenta kontrolora vazdušnog saobraćaja;
  • ima završen odobreni plan obuke za jedinicu i da je uspešno prošao testove ili odgovarajuće procene;
  • ima važeće lekarsko uverenje;
  • ima adekvatan nivo poznavanja engleskog jezika u skladu sa navedenim zahtevima u članu 13. Uredbe.

 

Obrazac za prijavu za KVS/KVS Student (dok)

Uredbe


Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt