Student


Licenca KVS student

Prema uredbi ACV-a br. 5/2012, podnosilac zahteva za licencu KVS student mora da:

  • Ima najmanje 18 godina;
  • Ima najmanje jednu diplomu koja omogućava upis u univerzitet ili slično, ili bilo koju kvalifikaciju srednjeg obrazovanja, koja omogućava da završe obuku za kontrolore vazdušnog saobraćaja;
  • Ima uspešno završenu odobrenu početnu obuku u skladu sa gradiranjem i, ukoliko je primenjivo, sa procenom gradiranja;
  • Ima važeće lekarsko uverenje;
  • Pokaže adekvatan nivo poznavanja engleskog jezika.

 

Obrazac za prijavu za KVS/KVS Student (dok)

Uredbe


Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt