Usluge vazdušne navigacije (UVN)


Izraz „Usluge vazdušne navigacije“ se koristi za grupu usluga koje se pružaju vazduhoplovima u vazduhu kako bi bezbedno leteli sa jednog odredišta na drugo.

 

Usluga kontrole vazdušnog saobraćaja (KVS)

Usluga kontrole vazdušnog saobraćaja je usluga koja se pruža od strane licenciranih službenika KVS-a kako bi se:

  • Izbegli sudari:
    • između vazduhoplova
    • u manevarskom prostoru između vazduhoplova i prepreka; kao i
  • Ubrzao i održavao uredan protok vazdušnog saobraćaja.

 

Usluga komunikacije, navigacije i nadzora (KNN)

Usluga komunikacije, navigacije i nadzora je tehnički stub sistema Upravljanja vazdušnog saobraćaja (UVS). Ova usluga se brine o planiranju, ugrađivanju i održavanju tehničkih sistema koji koriste službenici KVS-a za pružanje usluga kontrole vazdušnog saobraćaja.

Usluga komunikacije je odgovorna za komunikacione sisteme prenosa glasa i podataka koji se koriste za komunikaciju vazduh-zemlja između pilota i službenika KVS-a i za komunikaciju između jedinica KVS-a i drugih relevantnih osoba.

Usluga navigacije je odgovorna za navigacionu opremu instaliranu na zemlji, koja omogućava efikasnu i bezbednu navigaciju vazduhoplova u vazduhu. Ovi uređaji neprestano prenose radio signale koji pomažu vazduhoplove da utvrde njihov položaj u prostoru, bez obzira na vremenske uslove. Navigacioni uređaji igraju ključnu ulogu, posebno u sistemima za sletanje pomoću instrumenata (ILS), koji omogućavaju sletanje vazduhoplova samo na osnovu signala koji se prenose iz ovih uređaja.

Usluga nadzora je odgovorna za sisteme nadzora, koji pružaju službeniku KVS-a vizuelni prikaz vazduhoplova koji lete preko kontrolisanog vazdušnog prostora. Tradicionalni sistemi za nadzor, kao što su primarni i sekundarni radari, su još uvek sistemi koji se radije koriste od strane Pružaoca usluga vazdušne navigacije (PUVN). Međutim, savremeni sistemi, koji se oslanjaju na satelitski signal, kao što su ADS-B i MLAT, počeli su da se uveliko instaliraju po evropskim aerodromima.

 

Služba vazduhoplovnog informisanja (AIS)

Cilj službe vazduhoplovnog informisanja je da se obezbedi protok potrebnih vazduhoplovnih informacija/podataka o bezbednosti, redu, ekonomiji i efikasnosti međunarodne vazdušne navigacije. AIS je odgovorna za prikupljanje/razvrstanje, uređivanje, formatiranje, objavljivanje i distribuciju vazduhoplovnih podataka kod pilota, jedinice KVS-a i drugih relevantnih stranaka. Vazduhoplovni podaci, u zavisnosti od prirode informacije, objavljuju i distribuiraju se preko ovih ključnih dokumenata:

  • Zbornik vazduhoplovnih informacija (AIP)
  • NOTAM-a
  • Vazduhoplovni informativni cirkulari (AIC)
  • Pretpoletni informativni bilten (PIB)

 

AIP Kosova

 

Meteorološka usluga

Meteorološka usluga pruža korisnicima vazdušnog prostora, jedinicama KVS-a i drugim relevantnim stranama, informacije o meteorološkim uslovima. Ova usluga pruža izveštaje o praćenju vremena, kao što su METAR, SPECI, itd., kao i preglede vremenske prognoze, kao što su TAF i SIGMET. Meteorološka usluga takođe pruža upozorenja i druge važne informacije o meteorološkim vremenskim uslovima koji mogu uticati na vazduhoplove u vazduhu i na zemlji, zgradama i opremi aerodroma, aerodromskih službi i vazduhoplovih usluga na pisti.

Uredbe


01-2022 o izmeni Uredbe (ACV) br. 01/2020, Uredbe (ACV) br. 17/2017 i Uredbe (ACV) br. 09/2020 u pogledu zahteva za upravljanje vazdušnim saobraćajem / uslugama vazdušne navigacije, projektovanje struktura vazdušnog prostora i kvaliteta podataka, bezbednosti piste i ukidanje Uredbe (ACV) br. 08/2015
08-2021 Uredba (ACV) br 08/2021 o izmeni Uredbe CAA 07/2018 o utvrđivanju zahteva za identifikaciju vazduhoplova za nadzor jedinstvenog evropskog neba i Uredbe CAA 03/2018 o primeni u unutrašnji pravni poredak Republike Kosovo kojom se utvrđuju zahtevi za performanse i interoperabilnost nadzora za jedinstveno evropsko nebo
09-2020 O utvrđivanju zajedničkih zahteva za pružaoce usluga upravljanja vazdušnim saobraćajem / vazdušnim navigacijama i drugim funkcijama mreže za upravljanje vazdušnim saobraćajem i njihovim nadzorom
02-2020 Utvrđivanje zahteva upotrebe zračnog prostora i operativnih postupaka za navigaciju temeljenu na performansama
01-2020 Utvrđivanje zajedničkih pravila vazdušnog saobraćaja i operativnih odredaba u vezi sa uslugama i postupcima u vazdušnoj plovidbi i izmeni Uredbe (ACV) 07/2012, Uredbe (ACV) 03/2016, Uredbe (ACV) 15/2010 i Uredbe (ACV) 08/2017
07-2018 O utvrđivanju zahteva koji se odnose na identifikaciju vazduhoplova u okviru nadzora za jedinstveno evropsko nebo

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt