Dronët


Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot (të cilat zakonisht referohen si “dronët”) janë duke u përdorur gjithnjë e më tepër në Republikën e Kosovës. Kryesisht dronët janë mjete ajrore të cilat pilotohen nga distanca. Ata de jure janë modele të mjeteve ajrore. Rregullorja e AAC-së nr. 1/2017 kërkon që këto mjete ajrore duhet të regjistrohen në regjistrin e sistemeve të mjeteve ajrore pa pilot (SAP) dhe mund të operohen vetëm me leje të veçantë të lëshuar nga AAC-ja. Gjatë operimit me dron pronari apo operatori në çdo kohë duhet të ketë kontakt vizual me dronin.

  • Për kushtet e përgjithshme të fluturimit me dron klikoni linkun e mëposhtëm:
  • Për pyetjet me të shpeshta rreth operimeve me dron klikoni linkun e mëposhtëm:
  • Për pyetjet me të shpeshta rreth regjistrimit të dronit tuaj klikoni linkun e mëposhtëm:
  • Për përgatitjen tuaj në testimin e njohurive për Sistemet e mjeteve ajrore pa pilot klikoni në Publikimin Teknik TP-28.

Agjencitë për zbatim të ligjit, mbrojtje, siguri të brendshme, si dhe shërbimet për shuarje të zjarreve, kërkim-shpëtim dhe shërbimet e njohura emergjente, të cilat operojnë me Sisteme të mjeteve ajrore pa pilot (SAP) duhet ti referohen Rregullores së KFOR-it duke përdorur këtë Formular.