Bespilotne letelice


Sistemi Bespilotnih letelica (ponekad naziva “dronovi”) sve više se koriste u Republici Kosovo. Dronovi su uglavnom bespilotne letelice sa daljinskim upravljanjem. Oni su de jure modeli aviona. Uredba br. 1/2017 zahteva da te bespilotne letelice upisuju se u registar bespilotnih letelica (SBL) i upravljene samo uz posebno odobrenje izdato od ACV-a. Tokom operacije sa dronovima vlasnik ili operator je dužan da celo vreme ima vizuelni kontakt sa dronom.

  • Za opšte uslove upravljanja sa dronovima kliknite na sledeći link:
  • Za često postavljana pitanja u vezi sa upravljanjem dronovima kliknite na sledeći link:
  • Za često postavljana pitanja vezanih za registraciju dronova kliknite na sledeći link:
  • Za pripremu za test znanja o sistemima bespilotnih letelica (SBL) kliknite na Tehničku Publikaciju – TP 28.

Agencije odgovorne za sprovođenje zakona, odbranu, unutrašnju bezbednost, kao i službe za gašenje požara, traženje i spasavanje i priznate hitne usluge, koje upravljaju Sistemima bespilotnih letelica (SBL) moraju da se pozivaju na Uredbu KFOR-a koristeći ovaj Obrazac.