Bespilotne letelice


Sistemi Bespilotnih letelica (ponekad naziva „dronovi“) sve više se koriste u Republici Kosovo. Dronovi su uglavnom bespilotne letelice sa daljinskim upravljanjem. Oni su de jure modeli aviona. Uredba br. 1/2017 zahteva da te bespilotne letelice upisuju se u registar bespilotnih letelica (SBL) i upravljene samo uz posebno odobrenje izdato od ACV-a. Tokom operacije sa dronovima vlasnik ili operator je dužan da celo vreme ima vizuelni kontakt sa dronom.

  • Za opšte uslove upravljanja sa dronovima kliknite na sledeći link:
  • Za često postavljana pitanja u vezi sa upravljanjem dronovima kliknite na sledeći link:
  • Za često postavljana pitanja vezanih za registraciju dronova kliknite na sledeći link:
  • Za pripremu za test znanja o sistemima bespilotnih letelica (SBL) kliknite na Tehničku Publikaciju – TP 28.

Obrasci:

AACK/DSF/GEN-FRM 24 Zahtev za odobrenje i registraciju sistema bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 25 Deklaracija o letovima sa Sistemima bespilotnih letelica
AACK/DSF/GAT-FRM 26 Obrazac aplikacije za operisanje sa sistemom bespilotne letelice (SBL)
AACK/DSF/GAT-FRM 27 Prijava za teorijski ispit za sisteme bespilotnih letelica (SBL)

Agencije odgovorne za sprovođenje zakona, odbranu, unutrašnju bezbednost, kao i službe za gašenje požara, traženje i spasavanje i priznate hitne usluge, koje upravljaju Sistemima bespilotnih letelica (SBL) moraju da se pozivaju na Uredbu KFOR-a koristeći ovaj Obrazac.