Lajme Vazhdohet konkursi për pozitën Zyrtar Ligjor deri më  datë 02.04.2019


29/03/2019

Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës /Zyra e Burimeve Njerëzore, lidhur me Konkursin e publikuar në gazetën e përditshme “Epoka e Re” më datë 22.03.2019 dhe në faqen zyrtare.

  N  J  O  F  T  I  M

Për shkaqe teknike të paraqitura në faqen zyrtare të AAC-se e cila ska qenë në funksion për tre ditë pune, për korrektesi vazhdohet konkursi deri më  datë 02.04.2019

Zyrtar Ligjor   (një vend pune)

Numri i Referencës: AACK/ADM/BNJ/02/2019

Aplikacioni

Ju falënderojmë për mirëkuptim.