Udhëzimet administrative Urdhëresë Administrative (AAC) nr. 1/2020 mbi masat për të zvogëluar rrezikun e përhapjes së virusit COVID-19


30/04/2020

Urdhëresë Administrative (AAC) nr. 1/2020 mbi masat për të zvogëluar rrezikun e përhapjes së virusit COVID-19