Komercijalni vazdušni saobraćaj (CAT)


Uredbe


05-2020 O zajedničkim pravilima u području civilnog vazduhoplovstva i osnivanju agencije evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja i izmeni Uredbi (ACV) br 10/2015, i stavljanju van snage Uredbe (ACV) br 11/2009, Uredbe (ACV) br 03/2009 i Uredbe (ACV) br 6/2009
10-2017 Izmena Uredbe ACV-a br. 04/2015 u pogledu operacija letačkih vazdušnih prevoznika Unijie vazduhoplova registrovanim u trećoj zemlji
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt