Lajme Zgjatet konkursi për pozitën: Këshilltar për çështje ligjore të aviacionit


08/08/2017

AAC-ja shpall konkurs për këtë vend të lirë pune:

Formulari për punësim.