Lajme Konkurs për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm të Autoritetit të Aviacionit Civil


27/03/2024

Autoriteti i Aviacionit Civil i Republikës së Kosovë shpall konkurs për pozitën e Drejtorit të Përgjithshëm, i cili është i hapur për aplikim për të gjithë kandidatët e interesuar nga data 27.03.2024 deri më 25.04.2024.

Kandidatët e interesuar mund të klikojnë këtu për informacionet e plota të konkursit. Ndërsa mënyra e njoftimit dhe komunikimit me kandidatët është përmes e-mailit dhe portalit për rekrutim elektronik:  https://konkursi.rks-gov.net/jobs?servant=1&functionalCategory=4 .