Lajme Inspektimi për vlerësimin  e sigurisë së aeroplanëve të huaj (SAFA)


24/05/2019

Inspektorët e AAC-së gjatë inspektimit për vlerësimin  e sigurisë së aeroplanëve të huaj (SAFA) që operojnë në ANP “Adem Jashari”, të cilët transportojnë dërgesa të mallrave (cargo) me leje të veçantë të lëshuar nga Autoriteti i Aviacionit Civil të Kosovës.

Armët dhe municioni, duke përfshirë eksplozivët, mund të barten në bord të mjetit ajror vetëm pas paisjes me leje të veçantë nga Autoriteti i Aviacionit Civil, nën mbikëqyrjen e pilotit komandues, si dhe në përputhje të plotë me legjislacionin në fuqi.

 

Zyra për Marëdhënie me Publik