Lajme Hyn në fuqi Rregullorja nr. 2/2013 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 2/2010 për shënjimin e pengesave


21/06/2013

Hyn në fuqi Rregullorja nr. 2/2013 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 2/2010 për shënjimin e pengesave. Kjo rregullore ka qenë në konsultim publik të palëve të interesit gjatë periudhës 14-27 maj 2013, ndërsa lidhur me këtë konsultim është hartuar edhe Raporti nr. 3/2013 për konsultimin publik të palëve të interesit i cili është publikuar në uebfaqe.