Lajme Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikes së Kosovës Eset Berisha, nënshkroi Rregulloren AAC nr. 03/2019 për shenjimin e pengesave


23/05/2019

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Aviacionit Civil të Republikes së Kosovës Eset Berisha, nënshkroi sot Rregulloren AAC nr. 03/2019 për shenjimin e pengesave. Me këtë rregullore janë përcaktuar procedurat për shenjimin e pengesave me anë të shenjave vizuele dhe dritave në tërë territorin e Republikës së Kosovës me qëllim që ato të bëhen të dukshme dhe të dallueshme për aeroplanë.

Në linkun më poshtë mund të gjeni rregulloren e publikuar në uebfaqe.​

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=19649