Lajme


Në Buletinin e dhjetorit mund të lexoni: Mbahet takimi i Komitetit për Programin Shtetëror të Sigurisë (PSHS) në aviacionin civil... Lexo më shumë
Njoftohen të gjithë kandidatët të cilët kanë aplikuar për pjesëmarrje në provimin teorik për licencë të pilotit të paraglajdit se... Lexo më shumë
Në Buletinin e nëntorit mund të lexoni: AAC-ja iu nënshtrua auditimit për mirëmbajtje të certifikatës nga TUV Austria Hyn në... Lexo më shumë
Në Buletinin e tetorit mund të lexoni: Hyn në fuqi Rregullorja nr. 09/2017 për raportimin, analizën dhe përcjelljen e ndodhive... Lexo më shumë
Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i... Lexo më shumë
Në Buletinin e shtatorit mund të lexoni: AAC-ja ka publikuar “Pasqyrën e Ndodhive të Raportuara 2016” AAC-ja ka nxjerr gjashtë rregullore... Lexo më shumë
AAC-ja shpall konkurs për këtë vend të lirë pune: Këshilltar për çështje ligjore të aviacionit (Afati i aplikimit: 23 gusht 2017,... Lexo më shumë
Në Buletinin e qershorit mund të lexoni: Komisioni për hartimin e strategjisë së aviacionit civil analizoi mundësitë e zhvillimit të transportit... Lexo më shumë
Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i... Lexo më shumë
Në mbështetje të Nenit 41,  paragrafi 2 të Rregullores Nr. 02/2010 për Procedurat e Rekrutimit në Shërbimin Civil, Autoriteti i... Lexo më shumë