Lajme


Gjatë vitit të kaluar dhe sivjet është raportuar një numër i konsiderueshëm i rasteve te drejtimit të dritës së laserëve... Lexo më shumë
Sikurse në vitin 2012, edhe në dhjetor të 2013-s, AAC-ja ka bërë matjen e kënaqshmërisë së shfrytëzuesve të shërbimeve që... Lexo më shumë
Drejtori i përgjithshëm i Autoritetit të Aviacioni Civil ka nënshkruar Rregulloren nr. 6/2013 mbi Rregullat në ajër  . Kjo rregullore... Lexo më shumë
Është publikuar Raporti nr. 4/2013 për konsultimin publik të palëve të interesit lidhur me projekt-rregulloret e AAC-së: – Rregullore për... Lexo më shumë
Drejtori i Përgjithshëm i AAC-së, z. Dritan Gjonbalaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit të Përgjithshëm të Aviacionit Civil të... Lexo më shumë
Hyn në fuqi Rregullorja nr. 2/2013 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores nr. 2/2010 për shënjimin e pengesave. Kjo rregullore... Lexo më shumë
Hyn në fuqi Rregullorja  nr. 1/2013 mbi zbatimin e sistemit për menaxhimin e sigurisë (SMS).  Kjo rregullore ka qenë në... Lexo më shumë
Pas ngritjes dhe implementimit të Sistemit për Menaxhim të Cilësisë, më 29 prill 2013, AAC  është certifikuar nga Bureau Veritas... Lexo më shumë
Në bazë të nenit 41 të Rregullores Nr. 02/2010 për procedurat e rekrutimit në shërbimin civil, njoftojmë se Komisioni Përzgjedhëse... Lexo më shumë
Është publikuar Raporti nr. 2 për konsultimin publik të palëve të interesit lidhur me projekt-rregulloret e AAC-së: – Rregullore mbi... Lexo më shumë