Lajme Buletini 88 – nëntor 2019


08/11/2019

Në Buletinin e nëntorit mund të lexoni:

 • Drejtori i përgjithshëm i AAC-së ka takuar Drejtorin Ekzekutiv të EASAs
 • U mbajt takimi vjetor i Komitetit të Përbashkët të Marrëveshjes HPEA
 • AAC-ja organizoi punëtorinë lidhur me zbatimin e Rregullores (AAC) nr. 09/2018 për zonat mbrojtëse të aerodromit dhe Rregullores (AAC) nr. 03/2019 për shënjimin e pengesave
 • Të rejat legjislative nga AAC
 • Realizohet edhe misioni i fundit mbështetës nga projekti EASA IPA 4 në
  Kosovë në fushën e menaxhimit të sigurisë
 • Mbahet Punëtori njëditore në AAC në fushën e menaxhimit të sigurisë në aviacion
 • Më 27 tetor ka filluar sezona vjeshtë-dimër 2019/2020 e fluturimeve
 • Vazhdon rritja e numrit të udhëtarëve në ANP “Adem Jashari” – 10% më shumë udhëtarë janë shërbyer në tetor 2019 sesa në tetorin 2018
 • Realizimi i auditimeve të sigurisë në Agjencinë e Shërbimeve të Navigacionit Ajror (ASHNA)
 • Auditimi ricertifikues në Aeroportin Ndërkombëtar të Tiranës “Nëna Tereza”
 • Inspektorët e AAC-së u trajnuan nga ekspertë të EASA-s
 • Inspektorë të AAC-së morën pjesë në trajnimin rajonal për Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë në Aerodrome
 • Autorial nga Granit Berisha: Tarifa njësi për shërbimet terminale të navigacionit
 • Shpallën kompanitë ajrore më të mira të vitit 2019 sipas hulumtimit të Skytrax
 • 10 nga misteret më të mëdha të aviacionit në botë
 • Një Pyetje: Si ndahet hapësira ajrore?

Lexim të këndshëm!