Lajme Buletini 83 – tetor 2018


02/10/2018

Në Buletinin e tetorit mund të lexoni:

  • U mbajt punëtoria me titull “Kalimi nga Shërbimet e Informatave Aeronautike në Menaxhimin e Informatave Aeronautike”
  • EASA merr kompetenca të zgjeruara me Rregulloren e re 2018/1139
  • Rritje e numrit të udhëtarëve në ANP prej 12% në shtator në krahasim me shtator 2017
  • Autorial nga Minir Istrefi: Instalimi i sistemit për ndriçimin aeronautik në tokë (AGL) në aerodrome
  • Problemet e kompanive ajrore me mungesën e pilotëve në mbarë botën
  • A nevojitet ndërhyrja e qeverisë për ta rregulluar temperaturën brenda në aeroplan?
  • Një pyetje: A është ekuipazhi i aeroplanit më i ekspozuar ndaj rrezatimeve?

Lexim të këndshëm!