Lajme Buletini 80 – maj 2018


03/05/2018

 

Në Buletinin e majit mund të lexoni:

  • Republika e Kosovës ka arritur marrëveshje për shërbime ajrore me Mbretërinë e Bashkuar pas Brexit-it
  • Raporti për Kosovën i KE-së mbulon edhe progresin në aviacion
  • Konvertimi i certifikatës së ANP “Adem Jashari” sipas kërkesave të EASA-s
  • AAC-ja auditoi Qendrën e Mjekësisë së Aviacionit në Gjakovë
  • Rritje e numrit të udhëtarëve (3%) gjatë prillit në ANP “Adem Jashari”
  • Sabit Gashi dhe Sherif Gosalci: Klimatologjia e ANP-së për vitin 2017 dhe trendet regjionale-globale
  • Autorial nga Zana Limani: Licencimi i kontrollorëve të trafikut ajror
  • Kompanitë ajrore që nuk e kanë pasur as një rrëzim aeroplani
  • Një pyetje: Çfarë ndikimi ka aviacioni në ekonominë botërore?

Lexim të këndshëm!