Kontinuirana plovidbenost


Uredbe


05-2020 O zajedničkim pravilima u području civilnog vazduhoplovstva i osnivanju agencije evropske unije za bezbednost vazdušnog saobraćaja i izmeni Uredbi (ACV) br 10/2015, i stavljanju van snage Uredbe (ACV) br 11/2009, Uredbe (ACV) br 03/2009 i Uredbe (ACV) br 6/2009
09-2017 Izveštavanje, analiza i praćenje događaja u civilnom vazduhoplovstvu
07-2015 o kontinuiranoj plovidbenosti vazduhoplova i vazduhoplovnih proizvoda, delova i uredjaja i o odobravanju organizacija

Tehničke Publikacije


Obrasci


Naknade


Izvestaji


Kontakt


Bajram Xhemaili

Inspektor plovidbenosti

E-mail: bajram.xhemaili@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.103

 

Matej Krasniqi

Inspektor plovidbenosti

E-mail: matej.krasniqi@caa-ks.org

Tel: +383 38 248 629 lok.102